Ми робимо
інформацію доступною
Регулярна інформація (Архів) - Акціонерне товариство закритого типу "РБУ-56" - 00215798
Регулярна інформація за 2002 рік
Дата розміщення: 24.10.2003
Склад регулярної інформації
Титульний аркуш звіту Переглянути
Інформація про ЗАТ Переглянути
Основні відомості про додатково випущені цінні папери Переглянути
Інформація про облігації Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Текстова частина звіту Переглянути
Баланс суб'єкта малого підприємництва Переглянути
Звіт про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва Переглянути