Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Акціонерне товариство закритого типу "РБУ-56" - 00215798

Регулярна інформація за 2006 рік
Дата розміщення: 06.08.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Інформація про ЗАТ Переглянути
Основні відомості про додатково випущені цінні папери Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Текстова частина звіту Переглянути
Баланс суб'єкта малого підприємництва Переглянути
Звіт про фінансові результати суб'єкта малого підприємництва Переглянути